wz

Loučíme se s pravidelnými čtenáři stránek
věnovaných historickému odívání.

Od nynějška najdete informace na adrese: http://www.historickeodevy.cz